Het codemanifest

Wij willen in een ecosysteem werken dat ontwikkelaars in staat stelt om hun potentieel te bereiken - één die groei en samenwerking stimuleert. Een plek die veilig is voor iedereen.

Een plek zoals deze zal iedereen die meedoet ten goede komen. Het stimuleert nieuwe ontwikkelaars deel te nemen in ons werkveld. Door middel van discussie en samenwerking kunnen we groeien, en door groei kunnen we verbeteren.

In de poging om deze plek te creëren, houden we vast aan de volgende waarden:

  1. Discriminatie beperkt ons. Dit geldt ook voor discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en alle andere willekeurige uitsluiting van een groep mensen.
  2. Grenzen eren ons. Jouw comfortniveau is niet ieders comfortniveau. Vergeet dit niet en respecteer het wanneer je hieraan herinnerd wordt.
  3. Wij zijn onze grootste troeven. Niemand van ons is geboren als meester in het vak. Ieder van ons is op weg geholpen. Verleen die gunst terug, waar en wanneer je kunt.
  4. Wij zijn de bronnen voor de toekomst. Als een verlengstuk van nummer 3, deel wat je weet. Wees een bron voor diegenen die na je komen.
  5. Respect definieert ons. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Voer discussies, kritiek en debatten met eerbied. Stel jezelf de vraag, is het waar? Is het nodig? Is het opbouwend? Alles dat hier niet aan voldoet, wordt niet getolereerd.
  6. Reacties vereisen genade. Boze reacties zijn toelaatbaar, maar beledigende taal en wraakzuchtige acties zijn vergif. Wanneer er iets gebeurt waardoor je je beledigd voelt, ga daar dan assertief maar respectvol mee om. Escaleer binnen het redelijke. Geef diegene die jou beledigd heeft een kans om zichzelf uit te leggen en eventueel de kwestie te corrigeren.
  7. Meningen zijn precies dat: meningen. Ieder van ons heeft, vanwege onze achtergrond en opvoeding, verschillende meningen. En dat is perfect accepteerbaar. Onthoud dit: als je je eigen mening respecteert, respecteer dan ook die van anderen.
  8. Vergissen is menselijk Iedereen maakt onbewust fouten. Tolereer dit en aarzel niet om je te verontschuldigen als je er zelf een maakt.

Hoe kan je bijdragen

Dit is een gemeenschappelijk initiatief. Pull Requests zijn welkom.

(Ook bijdragen in taal en stijl zijn welkom.)

I Support It
Vanclaes Boottrailer